COLABORACIONES con la LITERATURA

 

1955 - "Mi primer misal" - Manuel Trens

 


"Francesc i Clara d'Assis"
Volumen I de les Fonts Franciscanes
Traducido por Francesc Gamissans

 


"Llegendes de Sant Francesc d'Assis"
Volumen II de les Fonts Franciscanes
Traducido por Francesc Gamissans

 


"Biografia de Sant Francesc d'Assis"
Volumen III de les Fonts Franciscanes
Traducido por Francesc Gamissans

 


"Floretes de Sant Francesc"
Volumen IV de les Fonts Franciscanes
Traducido por Francesc Gamissans

 


"Els escrits de Sant Francesc i de Santa Clara"
Volumen V de les Fonts Franciscanes
Traducido por Francesc Gamissans

 


 

 

 

 © 2020 - Montserrat Gudiol - Todos los derechos reservados

Homenaje
17 abril 2007

Homenaje Montserrat Gudiol 2007

 


09/06/1933 - 25/12/2015